Tilbod og faktura vert sendt frå Parmelia as, som er driftsselskapet.
Org nr. 965 635 637 MVA
Bankkonto: 3632 50 72428
Rekneskapsførar: Credex as, Manger
Revisor: Fakta revisjon, Bergen