Vi planlegg eit påbygg på Bestefarstova, med ein større sal. Evt oppstartsdato/ferdigstilling er ikkje satt enno.